2020-07-23. Olvasási idő perc.


LUPA Drive-In Autósmozi házirend
 
   Szervező: Lupa Strand Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 13-09-181872, székhely:, 2011 Budakalász, Tó utca 1., a továbbiakban: Szervező), amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.
Lebonyolító: UP Kommunikációs és Média Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 13-09-157910, székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., a továbbiakban: Lebonyolító).
 
   1. COVID19’ KÜLÖNEGES Szabályok
 
A jegy igénylésével és a Lupa Drive-In Autósmozi aktuális vetítési helyszínére való belépéskor a látogatók elfogadják, hogy visszavonhatatlanul beleegyezésnek az alábbi viselkedési szabályok// Házirend kivétel nélküli betartásába, az egymás és a további látogatók egészségének védelmében.
Az egészség megőrzését és a járvány terjedését célzó egészségügyi szakmai ajánlások, intézkedések, jogszabályok és betartása minden érintett számára kötelező, a kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindannyiunk érdeke és kötelessége.
 
   2. Általános szabályok
 
   a. Jelen Házirend egy példánya megtalálható online formában a Lupa Autósmozi hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Házirend módosítására. A változásról és annak hatályba lépésének idejéről a Szervező a Lupa Autósmozi hivatalos Facebook oldal ad tájékoztatást.
 
   b. Minden, a Házirendben nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.
 
   c. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá kötelezik. A LUPA Drive-In Autósmozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.
 
   d. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi Házirendjéről és annak betartásáért.
 
   e. Belépőjegyet bárki csak regisztrációt követően, két személy/ egy autóra igényelhet vetítési helyszínenként egyszer.
 
   f. A LUPA Drive-In Autósmozi megrendezésére szolgáló területére autóval behajtani, kizárólag az adott vetítésre érvényes QR kóddal, legkorábban az előadás megkezdése előtt 120 perccel, de legkésőbb 20 óra 45 percig lehetséges, amennyiben a Szervező és Lebonyolító személyzete máshogyan nem rendelkezik. A QR kódok az előadás végeztével érvénytelenné válnak. A mozi területe és szolgáltatásai az érvényes QR kóddal rendelkező látogatók számára használhatóak. Látogató a LUPA Drive-In Autósmozi területén érvényes QR kód nélkül nem tartózkodhat, mely szankciókat vonhat maga után.
 
   3. Szerzői jogok
 
   a. A LUPA Drive-In Autósmozi alkalmain levetített filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető - illetve polgári jogi következményeket von maga után. Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.
 
   b. Fotó készítése a LUPA Drive-In Autósmozi személyzetéről, a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottairól írásbeli hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos.
 
   c. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a Szervező és a  Lebonyolító és munkavállalói a mozi megrendezésére szolgáló területről eltávolítja.
 
   4. Moziműsor
 
   a. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a nem általa közzétett pontatlan, téves információk által okozott kellemetlenségekért.
 
   b. A feltüntetett kezdési időpont nem minden esetben a vetítés kezdési időpontját jelenti, mert a Szervező és a Lebonyolító a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.
 
   c. A Szervező és a Lebonyolító a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
 
   d. A műsorváltozásról a Szervező és a Lebonyolító legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad tájékoztatást.
 
   5. Jegyigénylés//Beléptetés
 
   a. A vetítésre történő jegy igénylése online formában a www.lupaautosmozi.hu oldalon keresztül kerülhet sor, valamint személyesen, a helyszínen is lehetőség van jegyvásárlásra.
 
   b. A beléptetés teljesen kapcsolatnélküli formában jön létre, azaz az előzetesen regisztrált és email címre megérkezett QR kódod kell csak felmutatni a területre való megérkezéskor//belépéskor. Ezt követően a kollégáink a helyükre kísérik a látogatókat.
 
   c. A Szervező a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/lupaautosmozi/) közzé teszi az egyes előadásokkal kapcsolatos fontosabb információkat, így az előadás esetleges elmaradását, műsorváltozást. Látogató vállalja, hogy a Szervező és a Lebonyolító Facebook oldalát folyamatosan figyelemmel kíséri.
 
   d. Szervező és a Lebonyolító a műsorváltozás, egyéb okok (pl. időjárási viszonyok) esetén a már megigényelt QR kódok felhasználási időpontját későbbi időpontra átteheti.
 
   e. A LUPA Drive-In Autósmozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos regisztrációkat töröljön, módosítson amennyiben:
 
   I. szándékos károkozás feltételezhető: szándékos károkozás esetén a mozi rendőrségi feljelentést tesz
   II. a látogatóregisztrációkor nem valós adatokkal regisztrál
   III. technikai probléma, vagy nem megfelelő foglalás esetén.
 
   6. Elmaradt, félbeszakadt előadás
 
   a. Amennyiben a vetítés félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis maior, stb.) a Szervező és a Lebonyolító visszatéríti a belépőjegy árát a LUPA Drive-In Autósmozi látogatói számára. A visszatérítés igényét a látogatónak e-mailben kell benyújtania a lupato@lupato.hu elérhetőségen. Az e-mailbe csatolni kell az online jegyet, vagy a helyszínen vásárolt karszalag fotóját , illetve a látogató bankszámla számát. Amennyiben a látogató a leírtak szerint jár el, a Szervező négy munkanapon belül visszautalja a belépőjegy árát.
 
   b. Amennyiben a vetítés késéssel kezdődik, vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek, a látogatók egyéb költségeik megtérítését Szervező és a Lebonyolítótól nem követelhetik.
 
   7. A mozi megrendezésére szolgáló terület
 
   a. A mozi megrendezésére szolgáló terület a vetítés ideje alatt lezárásra kerül.
 
   b. A Szervező és a Lebonyolító, vagy a terület tulajdonosának tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a Szervező rendőrségi feljelentést tesz.
 
   c. A vetítés közben a gépjárművek beindítása indokolt esetben engedélyezett, azonban a mozilátogató ezen tevékenységgel a vetítésen résztvevő egyéb személyeket indokolatlanul nem zavarhatja. Megérkezés után a gépkocsi fényszóróját kötelező leállítani.
 
   8. Vendégek védelme
 
   a. Minden helyszínen biztosítunk a Látogatók számára kézfertőtlenítőt, fertőtlenített mosdót, melyet az egyes használatok között is virucid anyagokkal tisztítunk.
 
   b. Minden látogatót megkérünk, hogy autóikat csak nagyon indokot esetben hagyják el (pl.: mosdó), melyet maszkban tegyen, az általános aktuális Kormányzati előírások szigorú betartásával.
 
   c. A mozi megrendezésére szolgáló területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A Szervező és a Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
 
   d. A mozi megrendezésére szolgáló egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) a nyílt láng használata. A mozi megrendezésére szolgáló területre tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.
 
   e. A Szervező és a Lebonyolító a látogatók szórakozását zavaró, vagy egyébként erőszakos/veszélyes magatartást tanúsító személyeket a mozi megrendezésére szolgáló területről kiutasíthatja.
 
   9. A mozi felelősségének kizárása
 
   a. A mozi megrendezésére szolgáló területre bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállalnak.
 
   b. A Szervező és a Lebonyolító a LUPA Drive-In Autósmozi megrendezésére szolgáló területen lévő gépjárművekben keletkezett károkért, valamint a gépjárművekkel okozott károkért felelősséget nem vállal.
 
   c. A LUPA Drive-In Autósmozi látogatója egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállalnak.
 
   d. A mozi megrendezésére szolgáló területen kívül eső területekért és azok tisztaságáért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállalnak.
 
   e. A jelen Házirendben szabályozott kérdések a LUPA Drive-In Autósmozi megrendezésére szolgáló terület házirendjével együttesen értelmezendőek, az abban foglalt rendelkezések jelen esetben is irányadónak tekintendőek.
 
   f. Amennyiben bármely fenti szabály sérül, úgy a Szervező és a Lebonyolító jogszerűen járnak el a látogatóval szemben, ha felszólítás után, haladéktalanul kikísérik a területről.
 
   10. Kép- és hangfelvételek
 
   A látogató a rendezvény területére történő belépéssel tudomásul veszi, hogy a rendezvényen róla hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a látogató a jegyvásárlással vagy a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul képmásának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához a szervező weboldalán és az általa készített egyéb tartalmakban és felületeken (ide értve, nem kizárólagosan: nyomtatott kiadványok, TV műsor, stb. egyéb felületeken), azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
 
   Kérjük vigyázzatok egymásra és érezzétek nagyon jól Magatokat!
 
Budapest, 2020. 06. 04.
Lupa Strand Kft.